Trong thế giới phức tạp của cờ vây Việt Nam, Kiin đã nổi lên như một chiến lược gia xuất sắc, được biết đến với những chiến lược cá cược sáng tạo đã thu hút những người đam mê cũng như các đối thủ cạnh tranh. Cách tiếp cận của Kiin kết hợp kiến thức lý thuyết sâu sắc với sự hiểu biết trực quan về động lực của trò chơi. Anh ta nhấn mạnh tính linh hoạt, điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên các bước đi của đối thủ và trạng thái diễn biến của bàn cờ. Bằng cách đặt cược vào các chuỗi dẫn đến các vị trí phức tạp ở giữa trận, Kiin thường đảm bảo được những lợi thế không thể hiện rõ ngay lập tức, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc. Khả năng đoán trước nước đi của đối thủ và chống lại chúng một cách hiệu quả đã khiến chiến lược cá cược của anh trở thành chủ đề nghiên cứu cho những người chơi có tham vọng muốn nâng cao trò chơi của họ trong bối cảnh cờ vây cạnh tranh của Việt Nam.