Đóng góp của Kiin cho cờ vây Việt Nam còn vượt ra ngoài các chiến lược cá cược sáng tạo của ông; nó nằm trong di sản mà anh ấy đã xây dựng trong nền văn hóa của trò chơi. Cách tiếp cận của ông, hài hòa giữa sự nhanh nhẹn tinh thần với chiều sâu chiến lược, đã trở thành hình mẫu cho những người chơi cờ vây đầy tham vọng ở Việt Nam. Di sản của Kiin được thể hiện rõ qua sự phổ biến ngày càng tăng của cờ vây như một mục tiêu theo đuổi chiến lược và trí tuệ, thu hút những người chơi tìm cách mô phỏng chiến lược cá cược thành thạo của anh ấy. Tầm ảnh hưởng của anh đã lan tỏa khắp mọi cấp độ thi đấu, từ các câu lạc bộ địa phương đến các giải đấu quốc gia, thúc đẩy văn hóa chiến lược xuất sắc và đổi mới trong cộng đồng cờ vây Việt Nam. Thông qua những đóng góp của mình, Kiin không chỉ thay đổi cách chơi cờ vây mà còn nâng trò chơi lên một hình thức thể hiện trí tuệ và văn hóa cao ở Việt Nam.