Chiến lược cá cược cờ vây của Kiin không chỉ là chiến thuật; chúng là một triết lý đan xen bản chất của văn hóa Việt Nam với động lực phức tạp của cờ vây. Cách tiếp cận của ông, cân bằng giữa sự gây hấn và sự kiên nhẫn, phản ánh tinh thần kiên cường và kiên nhẫn chiến lược của người Việt Nam. Kỹ thuật cá cược của Kiin liên quan đến sự hiểu biết sâu sắc về suy nghĩ của đối thủ, cho phép anh ta thực hiện những bước đi có tính toán để đảm bảo vị trí thuận lợi đồng thời giảm thiểu rủi ro. Chiến lược này đã nâng tầm cạnh tranh ở Việt Nam, trở thành điểm nóng cho những người chơi cờ vây mong muốn nắm vững nghệ thuật cá cược chiến lược. Di sản của Kiin không chỉ ở những chiến thắng mà còn ở sự đóng góp của anh ấy trong việc phát triển chiều sâu trí tuệ của Cờ vây thông qua cá cược chiến lược.